Magánszemélyek képviselete

Magánszemélyek képviselete

A dr. Strasser dr. Józsa Ügyvédi Iroda várja magánszemély ügyfelek megkeresését polgári peres vagy peren kívüli ügyeik vitelében is. Ezen körben az Irodánk által nyújtott szolgáltatások a következők:

 • Perbeli képviselet
 • Hivatali ügyintézés
 • Okiratszerkesztés és ellenjegyzés
 • Jogi tanácsadás
 • Perenkívüli megállapodások előkészítése, egyeztetése

Ezen szolgáltatások nyújtása terén Kollegáink elsősorban az alábbi szakterületeken bírnak évtizedes gyakorlattal és kiemelkedő hozzáértéssel:

 • Polgári jog: polgári peres- és perenkívüli képviselet;
 • Szerződések joga: szerződések készítése, a szerződésekhez szükséges engedélyek beszerzése;
 • Biztosítási jog: képviselet közúti balesettel kapcsolatos kártérítési és más kártérítési ügyekben;
 • Munkajog: munkaügyi peres- és perenkívüli képviselet;
 • Adótanácsadás, NAV-eljárások, adóügyi peres- és perenkívüli képviselet;
 • Közigazgatási jog: közigazgatási peres- és perenkívüli képviselet;
 • Építésügyi jog
 • Személyiségi és sajtójog