Megbízási díjaink

Megbízási díjak

Ügyvédi Irodánknál az első konzultáción kerül sor a tényállás teljeskörű megismerésére, melyet követően kerülnek meghatározásra a később várható költségek, illetékek és egyéb kiadások. Az ügyvédi megbízási díj – munkadíj – minden esetben szabad megállapodás tárgya. Az alábbiakban néhány általános díjmeghatározásunkat láthatják, melyek azonban csupán iránymutatásul szolgálnak az érdeklődők számára!

Eseti megbízások: mikor egy konkrét ügyben keres megfelelő jogi képviseletet!
Polgári perbeli képviselet: az I. fokú eljárás díja a pertárgy értékének 5%+ÁFA, míg a II.fokú eljárásban 2.5%+ÁFA összeg, de minimum 50.000.-Ft.
Okiratszerkesztés díjai: Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali ügyintézése készpénzes vásárlás esetén a szerződéses érték 0.5% - 1.5%+ÁFA, de minimum 30.000 Ft +ÁFA öszeg, mely az adásvételi szerződés tartalma, bonyolultsága szerint (bankkölcsön, letét, módosítás, kiegészítés stb.) változhat.

Ezen fix díjas meghatározáson túl lehetőség van óradíjas, sikerdíjas, illetve vegyes rendszerű díjak (fix+százalékos) megállapítására is, melynél minden esetben igyekszünk rugalmasan kezelni ügyfeleink igényeit, lehetőségeit.

Tartós megbízási megállapodások: a praktikus megoldás vállalatok számára!
Társaságok, társadalmi szervezetek részére az eseti megbízásoknál sokkal kedvezőbb, tartós megbízási szerződés megkötését ajánljuk havi átalánydíjas megállapodás keretében. A tartós megbízási szerződés átalány összege a felmerülő feladatok, illetve a kapcsolattartás helyszínének és módjának függvényében az ügyféllel közösen kerül megállapításra.