Ingatlanjog

Ingatlanjog

Az ingatlanjog, mint a magánjog egyik legnagyobb gyakorlati jelentőséggel bíró területe külön kiemelt szerepet kap Ügyvédi Irodánk mindennapi gyakorlatában is. Ennek körében elsődlegesen szerződéskötésekkel, földhivatali ügyintézéssel, zálogjog alapításával, telekalakításokkal és társasházak ügyvitelével foglalkozik Irodánk az alábbiak szerint.

Szerződéskötés: adásvételi, tartási, életjáradéki, ajándékozási, csere, bérleti, közös tulajdont megszüntető, ráépítési, szolgalmi jogot alapító és más ingatlannal kapcsolatos szerződések;

Földhivatali ügyintézés: szerződések átvezetése, hiteles tulajdoni lapok és térképmásolatok beszerzése, egyéb ingatlannyilvántartási eljárások;

Zálogjog: hitelfedezeti zálogszerződések készítése, egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatok kapcsán közjegyzői egyeztetés;

Telekalakítás;

Társasházak: alapítás, módosítás, közgyűlések levezetése és tanácsadás, továbbá követeléskezelések intézése tartós megbízás alapján.