Család- és öröklési jog

Családi és öröklési jog

A családjog, illetve az öröklési és hagyatéki jog területe a dr. Strasser dr. Józsa Ügyvédi Iroda gyakorlatában a magánszemélyek képviseletének körében kiemelt jelentőséggel kerül kezelésre tekintettel ezen területek erősen személyes és bizalmi jellegére. Ügyvédeink részéről tisztelt Megbízóink ügyei ezen a téren is maximális diszkrécióval és megértéssel kerülnek kezelésre. Irodánk gyakorlata ezeken a területeken elsősorban az alábbi ügycsoportokra terjed ki:

Családjog:

 • Házassági vagyonközösségi szerződések kötése
 • Házastársi vagyonközösség megszüntetése peren kívüli egyezség útján, ennek körében egyeztetések lefolytatása, szerződés készítése és véleményezése
 • Házassági bontóperben tanácsadás és jogi képviselet
 • Élettársi vagyonközösség megszüntetése peres úton (perbeli képviselet) és peren kívüli megállapodással (egyeztetések lefolytatása és szerződés elkészítése)
 • Gyermekelhelyezési és tartási perek

Öröklési és hagyatéki jog:

 • Végrendelet készítése, életjáradéki és öröklési szerződés készítése, ellenjegyzése és letétbe helyezése a Magyar Ügyvédi Kamara irattárába, továbbá a Központi Végrendeleti Nyilvántartásba
 • Hagyatéki eljárással kapcsolatos tanácsadás és képviselet, perbeli képviselet öröklési jogvitákban
 • Örökölt üzletrész és a cégtulajdon változás cégbírósági bejegyzése
 • Hitelezői igények érvényesítése
 • Öröklésről lemondási szerződés előkészítése és megkötése
 • Rendelkezés várt öröklésről